menu
Veolia Term

Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii w II konkursie Ministerstwa Energii dla Veolii Południe

W dniu 6.11 Veolia Południe odebrała certyfikat Pilotażowego Klastra Energii w ramach II konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Energii. Tarnogórski Klaster Energii Cieplnej zlokalizowany został na terenie dwóch najbardziej rozwiniętych gospodarczo gmin w powiecie tarnogórskim. Priorytetem jest rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w strukturze lokalnej produkcji ciepła.  Podstawowe cele to poprawa jakości powietrza poprzez redukcję podstawowych źródeł emisji szkodliwych substancji oraz  implementacja na terenie klastra idei gospodarki cyrkularnej i smart city.