menu
Veolia Term

Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasteczka Śląskiego – podłączenie do rozbudowywanej sieci obiektu korzystającego z indywidualnego źródła ciepła opalanego paliwem węglowym” – budynek przy ul. Dworcowej 50

NR PRZETARGU: AST/VPOL/VTERM/12/2018

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 22.11.2018 r.

Wizja lokalna: 04.12.2018 r.

Termin składania ofert: 02.01.2019 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert:

https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/2299/details

 

 

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

 

Plik do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu

Plik do pobrania Platforma zakupowa_Instrukcja dla użytkownika

Plik do pobrania zał.8_wizja lokalna

Plik do pobrania Cz.I_SIWZ_instrukcja dla wykonawcy

Plik do pobrania Cz.II_SIWZ_wzór umowy

Plik do pobrania Cz.III_SIWZ_specyfikacja techniczna