menu
Veolia Term

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Chrzanowie

Od 7 lat Veolia Południe niezmiennie gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 13 stycznia br. odbył się XXVII Finał, który zgromadził mieszkańców miasta Chrzanowa na Placu Tysiąclecia, gdzie odbywały się liczne występy dzieci z lokalnych przedszkoli i szkół oraz koncerty zespołów młodzieżowych. Tegoroczną organizacją Finału zajęło się Stowarzyszenie Chrzanów - Miasto dla Mieszkańców,  a Veolia Południe wsparła finansowo ten szczytny cel.