menu
Veolia Term

Veolia Zachód

Veolia Zachód Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław

tel. 71 335 03 30
fax: 71 335 03 31
e-mail: veoliazachod@veolia.com

NIP: 951-178-26-52
REGON: 012776122
KRS 0000021724 

 

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Dariusz Musiał
Z-ca Prezesa Zarządu: Zenon Chyra

 

 

Veolia Trzemeszno Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław

tel. 71 335 03 30
fax: 71 335 03 31
e-mail: veoliatrzemeszno@veolia.com
 

Biuro w Trzemesznie 
ul. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno 
tel. 61 415 64 02, tel. kom. 509 699 844

NIP: 557-151-09-03
REGON: 092284550
KRS 0000083082 

 

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Dariusz Musiał
Z-ca Prezesa Zarządu: Zenon Chyra

 

 

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VEOLIA ZACHÓD I VEOLIA TRZEMESZNO.