Veolia term wchodzi w skład grupy Veolia w Polsce. Głównym obszarem jej działalności jest produkcja i dystrybucja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego. Grupa Veolia term dostarcza ciepło w 60 polskich miastach, w których posiada 63 ciepłownie, 2 elektrociepłownie i 4 silniki kogeneracyjne. W jej skład wchodzi 6 spółek:

Grupa jest strukturą przystosowaną do prowadzenia działalności w ośrodkach miejskich średniej wielkości. Dzięki zastosowaniu automatyki, uzyskiwane są bardzo wysokie poziomy sprawności wytwarzania energii, co pozwala na dostarczanie ciepła do odbiorców po konkurencyjnych cenach, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów środowiskowych. Odpowiednia polityka remontowa źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych zapewnia mieszkańcom miast obsługiwanych przez firmy należące do Grupy, bezpieczeństwo i ciągłość dostaw ciepła. Do grona klientów należą m.in.: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje administracji publicznej oraz zakłady przemysłowe.