MGajsler -
Mikołaj Gajsler
Dyrektor ds. Rozwoju
Członek Zarządu Veolia term S.A.
tel.kom.: +48 667 624 486
e-mail: mikolaj.gajsler@veolia.com

Realizując strategię całej Grupy, Veolia term buduje nową, energetyczną rzeczywistość. Naszą misją jest „Odnawianie zasobów świata”, którą realizujemy poprzez działania na rzecz ochrony środowiska i powstrzymanie postępujących zmian klimatycznych. Do 2030 roku chcemy całkowicie odejść od spalania węgla, a do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną.

Nasze cele są jasne. To transformacja miksu energetycznego, oparta przede wszystkim na zwiększaniu efektywności systemów energetycznych miast i przemysłu, a także ograniczenie użycia węgla do produkcji ciepła i energii oraz rozwój OZE.

Veolia term jest liderem transformacji energetycznej w Polsce. Mamy plan na realną zmianę systemu ciepłownictwa w Polsce. Chcemy realizować ten proces we współpracy z samorządami, przemysłem i biznesem.

Naszym klientom oferujemy profesjonalne usługi energetyczne stawiając zawsze na indywidualne rozwiązania, które są optymalne zarówno dla środowiska, jak i społeczności lokalnej. Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółami naszej kompleksowej oferty.

Dostawa mediów energetycznych
 • ciepło systemowe na cele grzewcze
 • ciepła woda użytkowa
Usługi okołociepłownicze
 • obsługa węzłów, obsługa kotłowni, wymiana ciepłomierzy / wodomierzy
Efektywność energetyczna
 • audyt efektywności energetycznej
 • audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Mała kogeneracja
Kompleksowe rozwiązania energetyczne
Odnawialne źródła energii (OZE)
 • instalacje fotowoltaiczne
 • pompy ciepła
 • magazyny energii
Woda dla miast
 • eksploatacja systemów wodnych
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Zarządzanie systemami ciepłowniczymi
 • współpraca z miastem – dzierżawa systemu ciepłowniczego