Strefa Klienta
Veolia Zachód
ul. Powstańców Śląskich 28/30
53-333 Wrocław
NIP: 9511782652
REGON: 012776122
KRS: 0000021724
Wojciech Noga
Prezes Zarządu
Dariusz Musiał
Vice Prezes Zarządu
Izabela Jeziorkowska
Członek Zarządu
Patryk Jóźwiak
Członek Zarządu
Zakłady
Oddział w Bolechowie
62-005 Owińska
Bolechowo - Osiedle
ul. Przemysłowa 14
Oddział w Jarocinie
63-200 Jarocin
ul. Węglowa 3-5
Oddział w Jelczu-Laskowicach
55-220 Jelcz Laskowice
ul. Frezjowa 2a
Oddział w Kożuchowie
67-120 Kożuchów
ul. Dworcowa 3a
Oddział w Krotoszynie
63-700 Krotoszyn
ul. 1 Stycznia 18a
Oddział w Paterku
89-100 Nakło nad Notecią
Paterek- ul. Przemysłowa 1
Oddział w Słupcy
62-400 Słupca
ul. Poznańska 41
Oddział w Świebodzinie
66-200 Świebodzin
ul. Zachodnia 76
Oddział w Trzciance
64-980 Trzcianka
ul. Staszica 8
Biuro w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Gnieźnieńska 4
Oddział we Wrześni
62-300 Września
ul. Piastów 17
Oddział w Żninie
88-400 Żnin
ul. Fabryczna 3
Wnioski

Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Zapytanie o możliwości przyłączenia konkretnego obiektu do sieci ciepłowniczej Veolii można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do spółki.

W zapytaniu należy określić kubaturę, rodzaj i przeznaczenie obiektu oraz przewidywane potrzeby cieplne. Po otrzymaniu zapytania przeprowadzana jest analiza technicznych możliwości przyłączenia obiektu do ciepła systemowego. W przypadku pozytywnej oceny technicznych możliwości przyłączenia do ciepła systemowego, zainteresowana osoba otrzymuje formularz „Wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej” oraz informacje o wymaganych załącznikach. Formalny proces przyłączenia rozpoczyna się od złożenia „Wniosku …”.

Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Wypełniony „Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej” wraz z kompletem załączników należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Spółki. Zgodnie z Rozp. Min. Gosp. i Pracy z dn. 30 czerwca 2004r. do wniosku należy załączyć:

  • dokument określający tytuł prawny wnioskującego do korzystania z obiektu (określający prawo własności),
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z lokalizacją podłączanego obiektu i zaznaczoną planowaną lokalizacją węzła cieplnego,
  • wypis z rejestru gruntów (w razie potrzeby, na żądanie ).

W przypadku problemów z wypełnieniem „Wniosku …” pracownicy Veolii Zachód służą swoją pomocą.

Po otrzymaniu wniosku przeprowadzana jest analiza techniczna przyłączenia obiektu do ciepła systemowego. W przypadku pozytywnej oceny technicznej ozpoczynają się uzgodnienia warunków finansowych.

Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży ciepła- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży ciepła- osoba fizyczna
Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży ciepła- przedsiębiorca
Wniosek o przyłączenie węzła cieplnego do miejskiej sieci cieplnej
Zapytanie o możliwość przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej