Pozwala to nie tylko na wypełnienie nadchodzących wymagań regulacyjnych i redukcję wzrostu kosztów ogrzewania ale także na poprawę jakości powietrza a tym samym zdrowia mieszkańców.

ekocity -
Skontaktuj się z nami
Veolia term S.A.
Mikołaj Gajsler
Dyrektor ds. Rozwoju, Członek Zarządu Veolia term S.A.
Veolia term S.A.
Aneta Stachurska
Kierownik projektu